Bestuur

Buurtvereniging Wanroijseweg heeft naast haar leden ook een bestuur. Dit bestuur bestaat uit een dageijks bestuur , gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester , alsmede enthousiaste bestuursleden, die gezamelijk het beleid van de vereniging bepalen. Het bestuur probeert er voor te zorgen dat er voor alle leden aantrekkelijke activiteiten georganiseerd worden. De bestuursleden dragen ook zorg voor de organisatie en begeleiding tijdens deze activiteiten.
Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden :
 
  • Perry Rigters, voorzitter                   
  • Marijke Kusters, secretaris
  • Marianne Selten , penningmeester
  • Roland Willems , bestuurslid
  • Marc van den Heuvel, bestuurslid

Mocht u interesse hebben om onze activiteiten mede te organiseren of begeleiden, laat het dan svp even aan een van de bestuursleden weten. Vele vrijwilligershanden maken het werk tenslotte licht.

Heeft u opmerkingen, suggesties e.d., dan kunt u altijd een berichtje sturen naar het bestuur via : bestuur@wanroijseweg.nl